top of page

We are grateful for the support of the many organizations that make our work possible.

Cummings-25-Mil-logo.jpg

Fondasyon Cummings te bay NDEC nan Lawrence $100,000 pandan 5 ane. Prim sa a te fèt atravè Pwogram $100K pou 100 yo epi yo pral itilize pou sipòte Pwogram pou Elèv k ap Aprann Lang Anglè yo.  MÈSI Fondasyon Cummings! 

bottom of page