top of page

Klas Sitwayènte yo pral gen ladan preparasyon pou Entèvyou ak Egzamen Sitwayènte a:

Lekti, ekri, konvèsasyon

Istwa Etazini

Gouvènman ameriken

Ede ak aplikasyon N-400

Èd pou preparasyon entèvyou

Pou pran Citizenship Prep nan NDEC-Lawrence ou dwe ale nan YON Sesyon Enfòmasyon anvan kou a kòmanse.

PRÈ

$50 (yo dwe peye pa premye klas)
Gen ladan liv la


Tanpri rele pou pran yon randevou nan  (978) 682-6441.

COST

10 week Online class: $50 textbook fee

(Next session starts in March 2024)

 

In Person class: Free, open enrollment until full.

MORE INFORMATION

Please call to (978) 682-6441 or email frontdesk@ndeclawrence.com to schedule an appointment.

Citizenship Test Preparation

bottom of page