top of page

We are grateful for the support of the many organizations that make our work possible.

Cummings-25-Mil-logo.jpg

NDEC by Lawrence het $100,000 oor die loop van 5 jaar van die Cummings-stigting ontvang. Hierdie toekenning is gemaak deur hul $100K vir 100-program en sal gebruik word om ons Engelse Taalleerderprogramme te ondersteun.  DANKIE Cummings Foundation! 

bottom of page